၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မော်လမြိုင်) သို့ဝင်ခွင့်ရရှိသော ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများစာရင်း

Post Date: November 7, 2023