နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မော်လမြိုင်)

Post Date: January 25, 2021

ရုံးသုံးစက်ကိရိယာများ၊ ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများ၊ ရုံးသုံးပရိဘောဂများနှင့် အခြားရုံးသုံးပစ္စည်းများ ဝယ်ယူရန်အတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း